Venture capital & start-ups

BACH har betydelig indsigt i og erfaring med venture og seed-investeringer, herunder både direkte investeringer, og konvertibel gæld og hybrider heraf. Fælles for disse investeringer er, at de ofte er forbundet med høj risiko, betydeligt vækstpotentiale og typisk bliver foretaget på særlige betingelser. Vi forstår markedet og ved, hvad venture og seed-investeringer kræver. Med den viden kan vi skære opgaven effektivt til med de relevante kompetencer og levere en omkostningseffektiv løsning.

BACH har rådgivet og rådgiver fortsat et stort antal start-ups, både med de daglige juridiske forhold, men i høj grad også de strategiske overvejelser i forbindelse med fremtidige kapitalrejsninger, idet en høj valuation eller specielle ”investor-venlige” bestemmelser, såsom anti-dilution, veto-rights, exit-preferences, keyman clauses på kort sigt kan se uproblematiske ud, men på længere sigt være en væsentlig showstopper næste gang der skal rejses penge.

Herudover bistår vi også ofte med udarbejdelse af de rigtige incitamentsprogrammer i forbindelse med venture investeringer, da dette ofte er et afgørende parameter for at kunne tiltrække de rigtige kompetencer.

Vores eksperter

Niels Løber
nlo@bach.law | +45 20 12 25 77