Insolvens & Konkursret

BACH har indgående kendskab til de fleste områder indenfor insolvens- og konkursretten. Vi har bistået såvel kreditorer som debitorer indenfor insolvens & konkursretlige problemstillinger i bred forstand.  BACH har indgående erfaring med behandlingen af konkursboer. Vores ekspert Morten Stausholm ms@bach.law | +45 53 55 35 57

Tvister, Retssager, Mediation & Krisehåndtering

BACH har erfarne procedører, der godt forstår, at klienten ofte finder retssagen både langvarig og til tider ubehagelig. Den opbakning og tryghed enhver klient således har brug for under en retssag, er vi i stand til at give, så generne bliver mindst mulige. Vi har set – om ikke alle – så i hvert fald … Read More

Venture Capital & Start-ups

BACH har betydelig indsigt i og erfaring med venture og seed-investeringer, herunder både direkte investeringer, og konvertibel gæld og hybrider heraf. Fælles for disse investeringer er, at de ofte er forbundet med høj risiko, betydeligt vækstpotentiale og typisk bliver foretaget på særlige betingelser. Vi forstår markedet og ved, hvad venture og seed-investeringer kræver. Med den … Read More

M&A & Selskabsret

Hos BACH gør vi meget ud af at sætte os ind i vores klienters forretning og rationalet for den pågældende transaktion. Vi rådgiver danske og udenlandske klienter om alle aspekter i relation til køb og salg af virksomheder, herunder transaktionsstruktur, due diligence og forhandling af aftaler samt rådgivning om integration efter transaktionens afslutning. Vi har … Read More

Life Sciences

Dansk erhvervsliv er præget af et betydeligt antal virksomheder inden for sundhedsområdet. Det gælder både medicinalvirksomheder, producenter og distributører af medicinsk udstyr samt privathospitaler mv. Området er genstand for omfattende regulering – både EU-regulering og dansk lovgivning. BACH rådgiver om regulatoriske forhold vedrørende både lægemidler og medicinsk udstyr, herunder reglerne om reklameregler, tilknytningsregler og regler … Read More

Konkurrence- og Udbudsret & Offentlige Kontrakter

Konkurrenceloven er blandt de væsentligste erhvervsregulerende stykker lovgivning, og konkurrenceretten er et område præget af alvorlige sanktioner (bøder og i værste fald fængselsstraf) og væsentlig badwill knyttet til lovovertrædelser. BACH kan hjælpe jer med at styre uden om faldgruberne. Det gælder for alle typer af konkurrencesager – uanset om det drejer sig om konkurrencebegrænsende aftaler, … Read More

Immaterialret

Immaterialret er for mange virksomheder overordentlig værdifulde, men får ikke altid den fornødne attention. Hos BACH er vi over dette som en høg og rådgiver både om ophavsrettigheder, varemærker, design, brugsmodeller og patenter, ligesom tilstødende markedsføringsrettigheder og spørgsmål om domænenavne også altid har vores fulde fokus. BACH rådgiver både rettighedshavere om strategier for relevant beskyttelse, … Read More

Børs, Bank & Finans

Hos BACH har vi lang erfaring med den finansielle sektor og rådgiver om de finansielle og børsretlige regler. I forbindelse med en transaktion, der involverer et børsnoteret selskab, kan vi hjælpe med oplysningsforpligtelserne og reglerne om tilbudspligt. Hvis der rejses kapital fra en række investorer, skal man være opmærksom på kravene såvel til udarbejdelse af … Read More

Travel & Leisure

BACH er blandt landets førende advokatfirmaer med indsigt i rejsebranchen og reglerne om flytransport, herunder rejsendes rettigheder. BACH er fast advokatforbindelse for flere flyselskaber og varetager deres sager om flypassagerers rettigheder, f.eks. i forbindelse med aflysninger, forsinkelser og andre uregelmæssigheder i flytransporten. Området er omfattet af EU-regulering, som vi kender til bunds tillige med den … Read More

Ansættelsesret

BACH har mangeårig erfaring med rådgivning af virksomheder, direktører og funktionærer om ansættelsesretlige forhold. Vores rådgivning spænder over alt lige fra udarbejdelse af funktionærkontrakter til håndtering af masseafskedigelser, udarbejdelse af personalehåndbøger og avancerede direktørkontrakter med incitamentsordninger. BACH samarbejder med virksomheder om udarbejdelse af politikker, der sikrer compliance på HR-området, herunder samspillet med håndteringen af personoplysninger … Read More