Tvister, Retssager, Mediation & Krisehåndtering

BACH har erfarne procedører, der godt forstår, at klienten ofte finder retssagen både langvarig og til tider ubehagelig. Den opbakning og tryghed enhver klient således har brug for under en retssag, er vi i stand til at give, så generne bliver mindst mulige. Vi har set – om ikke alle – så i hvert fald rigtig mange af de danske domstole indefra.

Gode kontrakter (ikke mindst salgs- og leveringsbetingelser) et stærkt værn mod mange kommercielle retssager, men ikke desto mindre oplever de fleste virksomheder fra tid til anden at blive involveret i tvister.

BACH fører både retssager og voldgiftssager for såvel SMV’er som store selskaber. Vi er kompromisløse i vores ærlige rådgivning om fordele og ulemper ved at kaste sig ud i et sådant slagsmål. Vi gør alt for, at det gamle mundheld om, at en retssag altid har to tabere (klienterne grundet udgifterne til sagsførelsen) og to vindere (de medvirkende advokater grundet salæret) ikke passer i vores klienters tilfælde. Vi har blik for at løse tvister på lavest muligt konfliktniveau.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive også om afledte konsekvenser af tvister og kommercielle krisesituationer, herunder pressehåndtering og anden ekstern kommunikation samt myndighedsforhold.

Udover at have stor erfaring i førelse af retssager har BACH desuden også ekspertise inden for alternativ tvistløsning, herunder særligt mediation. Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor kompleks og omfangsrig sagen måtte være.

Vores eksperter

Claes Illum Christensen
cc@bach.law | +45 20 13 77 11

Morten Stausholm
ms@bach.law | +45 53 55 35 57

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02

Torkil Høg
th@bach.law | +45 20 20 10 98