Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.
+45 20 20 10 98
th@bach.law

Torkil Høg

  • Udbudsret
  • Konkurrenceret
  • Life sciences jura
  • Rejsebranchens retsforhold
  • Komplekse kontrakter
  • Tvistløsning

Mine venner mener, at jeg er bidt af en gal cykelrytter – jeg elsker at cykle. Min entusiasme for cykling er kun overgået af min lyst til at gøre en forskel for mine klienter. At gøre en forskel som erhvervslivets rådgiver var det, der fik mig til at blive advokat. Mine klienter kan regne med, at jeg står til rådighed og arbejder stenhårdt for at fremme deres interesser og løse sagen. Jeg slipper dig ikke. Du er i trygge hænder.

Jeg tror på personlige relationer – både i privatlivet og som advokat. Samarbejdet mellem klient og advokat fungerer bedst, når der er opbygget en tæt og tillidsfuld relation. Det er dét, vi kan hos BACH.

I min rådgivning tænker jeg på løsninger. Der findes udfordringer, men ikke problemer. Og de fleste udfordringer kan løses. Jeg løser dem via højt specialiseret rådgivning på et fagligt topniveau. Inden for udbudsret har jeg i en årrække været en af ganske få toprankede danske advokater i internationale rankings.

Som advokat har jeg altid arbejdet med konkurrenceforhold. Det gælder inden for udbudsret og offentlige kontrakter, der spiller en meget væsentlig rolle i nogle brancher – f.eks. for lægemidler og medicinsk udstyr. Det gælder også i min rådgivning om konkurrenceret, og det gælder for mit arbejde om regulatoriske forhold, f.eks. reguleringen af rejsebranchen. Jeg sætter en ære i at forstå mine klienters forretning og bistå med at løse de markedsmæssige udfordringer, de støder på – også hvis de resulterer i tvister eller klagesager.

Tidligere har jeg været partner i cirka 10 år i et af Danmarks største advokatfirmaer, hvor jeg har arbejdet for både offentlige og private klienter. Det har givet mig en faglig og personlig ballast og indsigt i, hvordan både erhvervslivet og den offentlige sektor, herunder de offentlige indkøb, fungerer.

Når jeg ikke arbejder som advokat tilbringer jeg tid sammen med min familie – eller på min cykel, der også kommer med til udlandet. Gerne et sted, hvor der er bjerge. Jo højere, jo bedre – jeg er ikke bange for udfordringer, hverken på cykel eller som advokat.

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.


Før jeg kom til BACH Advokater

2019:            Partner, BACH Advokater
2008-2018:  Partner, LETT (senere DLA Piper)
2002-2008:  Advokatfuldmægtig og advokat, LETT
2000-2002:  Advokatfuldmægtig, TDC
1997-2000:  Fuldmægtig, konkurrencestyrelsen


Udgivelser

”Udbudsloven og håndhævelsessystemet” (Kapitel i ”Udbudsloven” (Steen Treumer (red.)), Ex Tuto, 2016, medforfatter)
Karnov’s noter til udbudsloven (2016, medforfatter)
”Retsvirkningen af klage i frivillig offentliggørelsesperiode” (2011, Udbudsportalen)
”Håndhævelsesloven med kommentarer” (2011, Karnov Group, medforfatter)
”Gunjumping – forbuddet mod præimplementering af anmeldelsespligtige fusioner” (2010, Revision & Regnskabsvæsen)
”Erstatning for udbudskrænkelser” (Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, Thomson Reuters, 2009)
”Erstatningsansvar i forbindelse med udbud” (2009, Udbudsportalen)
”Udbudsretlige erstatningsspørgsmål” (2005, Jurist- og Økonomforbundets Forlag), antaget som ph.d.-afhandling
””Blød” praksis om dræbende priskonkurrence” (2003, Ugeskrift for Retsvæsen)
”Konkurrenceklausuler ved virksomhedsoverdragelser” (2003, Revision & Regnskabsvæsen)