Thorbjørn Hævdholm

Advokat, partner
+45 26 74 78 13
tch@bach.law

Thorbjørn Hævdholm

 • Forhandling og udarbejdelse af kontrakter
 • Kommanditselskaber
 • Selskabsret
 • Insolvensret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Erhvervslejeret
 • Tvistløsning
 • Rets- og voldgiftssager

Jeg er ikke fokuseret på retsområder, men på relationen til min klient og på at hjælpe klienten med de problemstillinger klienten har. Jeg er begunstiget af at have lange relationer til mine klienter og dermed opleve klienters behov udvikle sig over årene. Ofte oplever jeg den tillidserklæring det er at blive spurgt om problemstillinger der er mere forretningsmæssige end juridiske. Den type sparring sætter jeg stor pris på og den har ført mig rundt i store dele af ikke blot den juridiske verden, men også mange aspekter af den virkelighed som små og mellemstore virksomheder lever i.

Jeg arbejder med en række forskellige områder indenfor erhvervsretten. Mit fokus er på kontraktsretten i bred forstand, indgåelse af aftaler og dermed samarbejdet mellem mennesker og virksomheder, er spændende og jeg er dygtig til at bistå med indgåelse af en god aftale. At skrive aftalen ned er det mindste af arbejdet, men ikke desto mindre en væsentlig del. Aftalerne kan have mange forskellige former: etablering af virksomheder, ejeraftaler, samarbejdsaftaler, indkøbsaftaler, låneaftaler, lejekontrakter og så videre.

Selv gode aftaler kan føre til tvister mellem parterne. Dem bistår jeg også med. Både forsøg på at afklare uoverensstemmelserne og lykkes det ikke, så behandling ved domstole eller voldgift.

Gennem mange år har jeg desuden arbejdet med insolvensret. Jeg har rådgivet kreditorer om inddrivelse, debitorer om håndtering af deres gæld og har ofte kunnet udvirke en aftale mellem de to parter. Når det ikke er lykkes, har jeg været udpeget som kurator i et betydeligt antal konkursboer.

I hele min juridiske karriere har jeg arbejdet med kommanditselskaber men med forskellige indgangsvinkler. Som ansat i en ligningsmyndighed, ansat i en administrator og udbyder af kommanditselskaber, som advokat og som kurator, har jeg behandlet alle forskellige aspekter vedrørende kommanditselskaber og er stærkt specialiseret i alle retsforhold omkring kommanditselskaber. De mange forskellige roller jeg har haft, sammen med mange års erfaring, har givet mig en dyb indsigt i ikke kun i de strengt juridiske problemstillinger, men også de mere praktiske og menneskelige aspekter, som ofte er i spil i problemstillinger omkring kommanditselskaber.

 


Før jeg kom til BACH Advokater

2002-2004:  Juridisk konsulent, Glostrup Kommune, Skatteforvaltningen
2004-2006:  Juridisk konsulent, Focus Administration A/S
2006-2009:  Advokatfuldmægtig og advokat, Delacour Advokatfirma
2009-2012:   Advokat, partner, Aumento Advokatfirma
2012-2020:   Advokat, partner, Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab


Medlemskaber

 • Danske Ejendomsadvokater
 • Danske Insolvensadvokater

Tillidshverv

 • Bestyrelsesformand i KS Administration A/S