Morten Stausholm

Advokat (L), partner
+45 53 55 35 57
ms@bach.law

Morten Stausholm

 • Køb & salg af fast ejendom
 • Projektudvikling af fast ejendom
 • Entrepriseret
 • Ejendomsskatteret
 • Ejerforeningers & grundejerforeningers forhold
 • Erhvervslejeret & lejeret
 • Tvistløsning
 • Retssager & voldgiftssager
 • Insolvensret & konkursret
 • Generel erhvervsretlig rådgivning
 • Generel privatretlig rådgivning

Jeg er et passioneret menneske. Blandt mine passioner er min familie, cykling, rejser, vin samt advokatgerningen. Jeg er advokat hos Bach Advokater for her er der plads til at jeg kan være dedikeret indenfor advokatgerningen. Men også plads til at være passioneret indenfor mine øvrige interesser. Det gør at jeg kan være et helt menneske. Og det er jeg overbevist om at mine klienter, modparter og kolleger kan mærke i form af såvel min faglige som min menneskelige tilgang til livet.

Jeg arbejder med fast ejendom i bred forstand. Det være sig køb og salg af huse, ejerlejligheder, andelsboliger og investerings- og udlejningsejendomme. Jeg arbejder med entrepriseret og rådgiver såvel bygherrer som entreprenører. Jeg beskæftiger mig derudover med ejerforeningers, grundejerforeningers og parcelforeningers forhold. Jeg har derudover ført et større antal ejendomsskattesager gennem årene. Erhvervslejeretten og lejeretten er også områder jeg rådgiver indenfor.

Jeg fik tidligt i karrieren møderet for landsret. Jeg har gennem årene ført, og fører fortsat, retssager ved såvel byret, skifteret og landsret. Sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed er jeg også erfaren indenfor. Jeg gør hvad jeg kan for at løse tvisten inden den bliver retslig, da jeg vitterligt mener, at klienten, og modparten, i langt de fleste tilfælde er bedre tjent med en udenretslig løsning. Men bliver sagen retslig så kan jeg også være benhård.

Under finanskrisen og årene derefter beskæftigede jeg mig indgående med retsområderne insolvensret og konkursret. Jeg har håndteret et stort antal insolvensretlige problemstillinger for såvel kreditorer som debitorer og jeg har været kurator i en række konkursboer.

Min tilgang til mine klienters problemstillinger er den samme som min tilgang til livet i øvrigt. Pragmatisk og løsningsorienteret. Og med en tro på det bedste i mennesket. Den tilgang er jeg overbevist om at man i de fleste tilfælde kommer længst med.

Hvis du kan se mig som en del af holdet omkring dig eller din virksomhed er du meget velkommen til at ringe eller sende mig en mail. Så byder jeg gerne på en kop kaffe.

 


Før jeg kom til BACH Advokater

2010-2020:  Partner, Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab
2008-2010:  Advokat, Delacour Dania Advokatpartnerselskab
2005-2008:  Advokatfuldmægtig, Delacour Advokatpartnerselskab
2005:             Juridisk Kandidateksamen, Københavns Universitet


Medlemskaber

 • Danske Ejendomsadvokater
 • Danske Insolvensadvokater