Life Sciences

Dansk erhvervsliv er præget af et betydeligt antal virksomheder inden for sundhedsområdet. Det gælder både medicinalvirksomheder, producenter og distributører af medicinsk udstyr samt privathospitaler mv. Området er genstand for omfattende regulering – både EU-regulering og dansk lovgivning.

BACH rådgiver om regulatoriske forhold vedrørende både lægemidler og medicinsk udstyr, herunder reglerne om reklameregler, tilknytningsregler og regler vedrørende godkendelse og registrering og produkter. Vi har indsigt i forordningerne om medicinsk udstyr (ikrafttræden i 2020), som indebærer væsentlige ændringer i forhold til tidligere gældende regler.

Herudover rådgiver vi om kontraktforhold i sektoren. Det gælder både kontrakter om kliniske (og andre) forsøg, kontraktforskning, distributionsaftaler, licensaftaler mv.

Som et særligt speciale har vi erfaring med at rådgive om udformning og implementering af complianceprogrammer, ligesom vi rådgiver flere virksomheder i branchen om udbudsretlige forhold, herunder afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter og eventuel førelse af klage- eller retssager herom.

Vores ekspert

Torkil Høg
th@bach.law | +45 20 20 10 98