Konkurrence- og Udbudsret & Offentlige Kontrakter

Konkurrenceloven er blandt de væsentligste erhvervsregulerende stykker lovgivning, og konkurrenceretten er et område præget af alvorlige sanktioner (bøder og i værste fald fængselsstraf) og væsentlig badwill knyttet til lovovertrædelser.

BACH kan hjælpe jer med at styre uden om faldgruberne. Det gælder for alle typer af konkurrencesager – uanset om det drejer sig om konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling eller fusionskontrol i forbindelse med virksomhedstransaktioner. Vi har betydelig erfaring med at repræsentere virksomheder i forbindelse med både myndighedssager og civile søgsmål (retssager) om konkurrenceretlige forhold. Vi repræsenterer også virksomheder i forbindelse med straffesager på konkurrenceområdet.

Herudover rådgiver vi om udbudsret på specialistniveau. Det gælder på ordregiverside, hvor vi rådgiver om indkøbs- og udbudsstrategier, afholdelse af konkrete udbud og – i værste fald – gennemførelse af klagesager. Herudover rådgiver vi virksomheder om deltagelse i udbud; både gennemgang og analyse af udbudsmateriale, udarbejdelse af tilbud og eventuelle klager eller retssager.

Vores eksperter

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02

Torkil Høg
th@bach.law | +45 20 20 10 98