BACH Advokater har et mangeårigt og nært samarbejde med såvel IT-virksomheder på leverandørsiden som virksomheder og offentlige organisationer på kundesiden.

Vi sætter en ære i at yde en konkret og praktisk anvendelig rådgivning.

Det er vores holdning, at en god IT-kontrakt både understøtter leveranceprocessen og det gode samarbejde mellem kunde og leverandør og vi udarbejder derfor kontrakter der er juridisk afbalancerede og kommercielt gangbare og som dermed understøtter den gode relation mellem kunde og leverandør.

BACH har desuden stor praktisk erfaring med at håndtere tvister og kuldsejlede projekter – både i forhold til vurdering af sager, forhandling af konstruktive løsninger, der kan bringe samarbejdet videre og deltagelse i kommercielle mediationer samt førelse af egentlige rets- og voldgiftssager, hvor såvel sagens tema som sagens faktuelle forhold ofte er komplekse.

Vores ekspert

Claes Illum Christensen
cc@bach.law | +45 20 13 77 11