Instrukskommissionen

Advokat og partner i BACH Advokater, Torkil Høg, er efter indstilling fra Advokatrådet udpeget af Justitsministeren til at være advokatmedlem i Undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (”Instrukskommissionen”). Kommissionen blev nedsat den 22. januar 2020.

Kommissionen har fået til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Kommissionen skal undersøge og redegøre for bl.a., om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Undersøgelsen skal dække perioden fra 25. januar 2016 frem til kommissionens nedsættelse. Arbejdet i kommissionen pågår fortsat.

Flere cases

Ascom Danmark A/S

Ascom Danmark A/S

Behandlingsskolerne ApS

Behandlingsskolerne ApS

BIOS Ambulancezorg B.V.

BIOS Ambulancezorg B.V.

Hedia ApS

Hedia ApS

Instrukskommissionen

Instrukskommissionen

Komplex IT A/S

Komplex IT A/S

London Toast Theatre

London Toast Theatre

Neurescue

Neurescue

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA

Radiobotics ApS

Radiobotics ApS