Immaterialret

Immaterialret er for mange virksomheder overordentlig værdifulde, men får ikke altid den fornødne attention. Hos BACH er vi over dette som en høg og rådgiver både om ophavsrettigheder, varemærker, design, brugsmodeller og patenter, ligesom tilstødende markedsføringsrettigheder og spørgsmål om domænenavne også altid har vores fulde fokus.

BACH rådgiver både rettighedshavere om strategier for relevant beskyttelse, hvor registreringer kræves, og om tiltag når krænkelser konstateres. Tilsvarende kan vi også dreje på knapperne og yde ”damage control”, når vores klienter eventuelt selv beskyldes for overtrædelser. Tvisteløsning såvel i form af retssager som administrative sager ved myndighederne er derfor noget, vi har lang erfaring med.

BACH har endvidere gennem mange år hjulpet med udarbejdelse af diverse licensaftaler og overdragelsesaftaler om immaterialret. Ligeledes er vi ekstremt opmærksomme på behovene for hemmeligholdelsesaftaler som et vigtigt redskab for vores klienter i forbindelse med funding af produktion af immaterialretligt beskyttede produkter.

Vores ekspert

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02