Fast Ejendom & Entreprise

Hos BACH har vi stor erfaring med ejendomstransaktioner – både i form af rene ejendomshandler og som selskabshandler. Vi hjælper med strukturering af transaktionen, herunder udformning og forhandling af investerings- og ejeraftaler. Vi udfører vores due diligence undersøgelse med stor partnerfokus og med forretningsmæssig indsigt.

BACH rådgiver om projektudvikling, herunder udarbejdelse af entrepriseaftaler. Vi har erfaring med udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem udvikler og lejer ved opførelse af større domicil ejendomme. Vi har en særlig kompetence indenfor OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) og andre samarbejdsformer mellem offentlige og private parter, hvor vi primært har erfaring fra byder-siden. Vi rådgiver både i forbindelse med indgåelse og forhandling af OPP-kontrakten samt udarbejdelse af aftalerne mellem parterne i det bydende konsortium, herunder samarbejdsaftalen, entreprisekontrakten, driftsaftaler m.v.

BACH udformer og forhandler erhvervslejekontrakter og hjælper med efterfølgende lejeregulering og tvister. Vi hjælper også med forståelsen af indgåede kontrakter, herunder omfanget af rettigheder og forpligtelser efter kontrakten.

Vores ekspert

Morten Stausholm
ms@bach.law | +45 53 55 35 57