Børs, Bank & Finance

Hos BACH har vi lang erfaring med den finansielle sektor og rådgiver om de finansielle og børsretlige regler. I forbindelse med en transaktion, der involverer et børsnoteret selskab, kan vi hjælpe med oplysningsforpligtelserne og reglerne om tilbudspligt.

Hvis der rejses kapital fra en række investorer, skal man være opmærksom på kravene såvel til udarbejdelse af prospekt samt til alternative investeringsfonde (AIF). BACH kan rådgive om disse regler og kan bistå ved etablering af en AIF.

BACH udformer og forhandler låne- og garantiaftaler, også mere komplekse finansieringsaftaler i forbindelse med køb af virksomheder og fast ejendom. Vi udformer sikkerhedsdokumenterne i forbindelse med finansieringen og hjælper med gennemførelse af sikringsakten.