Vi slipper dig ikke

Vi ved godt, at vi er lidt anderledes. Hos os er det altid en erfaren advokat, der behandler din sag fra start til slut. Du har vores fulde indsigt hele vejen. Det sikrer dig det bedste resultat, og det er det vigtigste for os.

BACH er drevet af erfarne og specialiserede advokater, hvor faglighed, indsigt og tilgængelighed er en selvfølge. Vi sætter en ære i at være betroede rådgivere for vores klienter.

Mission

BACH er drevet af erfarne og specialiserede advokater, hvor faglighed, indsigt og tilgængelighed er en selvfølge. Vi sætter en ære i at være betroede rådgivere for vores klienter.

Vi har et dansk fundament, men et internationalt udsyn. Derfor arbejder BACH på tværs af grænser i et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere.

Vision

BACH vil være den foretrukne samarbejdspartner for mellemstore og ejerledede virksomheder samt deres ejere.

For store virksomheder vil vores specialister være det bedste og foretrukne alternativ til landets største advokatfirmaer.

Vi vil tiltrække, udvikle og begejstre de dygtigste medarbejdere.

Værdier

  • Partnerskab
  • Troværdighed
  • Dedikation

BACH Advokatpartnerselskab

Bredgade 3
DK-1260 København K

M: info@bachlaw.dk
T: +45 33 19 33 19

Cvr-nr. 35 86 13 86

Klientkonto

Reg.nr.: 6819
Kontonr.: 0001131702
IBAN: DK7968190001131702
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Driftkonto

Reg.nr.: 6819
Kontonr.: 0001127684
IBAN: DK2268190001127684
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Selskabsform

BACH Advokater er et partnerselskab (P/S) med cvr-nr. 35861386.

Forsikring

Advokater i BACH Advokater er omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling (Aon Denmark A/S).

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K
Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.
Vores CVR-nummer er: 35861386.
BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.
BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.