Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.
+45 20 20 10 98
th@bach.law

Torkil Høg

  • Udbudsret
  • Konkurrenceret
  • Life sciences jura
  • Rejsebranchens retsforhold
  • Komplekse kontrakter
  • Tvistløsning

Mine venner mener, at jeg er bidt af en gal cykelrytter – jeg elsker at cykle. Min entusiasme for cykling er kun overgået af min lyst til at gøre en forskel for mine klienter. At gøre en forskel som erhvervslivets rådgiver var det, der fik mig til at blive advokat. Mine klienter kan regne med, at jeg står til rådighed og arbejder stenhårdt for at fremme deres interesser og løse sagen. Jeg slipper dig ikke. Du er i trygge hænder.

Jeg tror på personlige relationer – både i privatlivet og som advokat. Samarbejdet mellem klient og advokat fungerer bedst, når der er opbygget en tæt og tillidsfuld relation. Det er dét, vi kan hos BACH.

I min rådgivning tænker jeg på løsninger. Der findes udfordringer, men ikke problemer. Og de fleste udfordringer kan løses. Jeg løser dem via højt specialiseret rådgivning på et fagligt topniveau. Inden for udbudsret har jeg i en årrække været en af ganske få toprankede danske advokater i internationale rankings.

Som advokat har jeg altid arbejdet med konkurrenceforhold. Det gælder inden for udbudsret og offentlige kontrakter, der spiller en meget væsentlig rolle i nogle brancher – f.eks. for lægemidler og medicinsk udstyr. Det gælder også i min rådgivning om konkurrenceret, og det gælder for mit arbejde om regulatoriske forhold, f.eks. reguleringen af rejsebranchen. Jeg sætter en ære i at forstå mine klienters forretning og bistå med at løse de markedsmæssige udfordringer, de støder på – også hvis de resulterer i tvister eller klagesager.

Tidligere har jeg været partner i cirka 10 år i et af Danmarks største advokatfirmaer, hvor jeg har arbejdet for både offentlige og private klienter. Det har givet mig en faglig og personlig ballast og indsigt i, hvordan både erhvervslivet og den offentlige sektor, herunder de offentlige indkøb, fungerer.

Når jeg ikke arbejder som advokat tilbringer jeg tid sammen med min familie – eller på min cykel, der også kommer med til udlandet. Gerne et sted, hvor der er bjerge. Jo højere, jo bedre – jeg er ikke bange for udfordringer, hverken på cykel eller som advokat.

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.


Før jeg kom til Bach

2019:               Partner, BACH Advokater
2008-2018:  Partner, LETT (senere DLA Piper)
2002-2008:  Advokatfuldmægtig og advokat, LETT
2000-2002:  Advokatfuldmægtig, TDC
1997-2000:  Fuldmægtig, konkurrencestyrelsen


Udgivelser

”Udbudsloven og håndhævelsessystemet” (Kapitel i ”Udbudsloven” (Steen Treumer (red.)), Ex Tuto, 2016, medforfatter)
Karnov’s noter til udbudsloven (2016, medforfatter)
”Retsvirkningen af klage i frivillig offentliggørelsesperiode” (2011, Udbudsportalen)
”Håndhævelsesloven med kommentarer” (2011, Karnov Group, medforfatter)
”Gunjumping – forbuddet mod præimplementering af anmeldelsespligtige fusioner” (2010, Revision & Regnskabsvæsen)
”Erstatning for udbudskrænkelser” (Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, Thomson Reuters, 2009)
”Erstatningsansvar i forbindelse med udbud” (2009, Udbudsportalen)
”Udbudsretlige erstatningsspørgsmål” (2005, Jurist- og Økonomforbundets Forlag), antaget som ph.d.-afhandling
””Blød” praksis om dræbende priskonkurrence” (2003, Ugeskrift for Retsvæsen)
”Konkurrenceklausuler ved virksomhedsoverdragelser” (2003, Revision & Regnskabsvæsen)

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.