Ricki Boye

Advokat, partner
+45 51 99 90 16
rb@bach.law

Ricki Boye

  • M&A (Virksomhedsoverdragelse)
  • Selskabsret
  • Selskabsetablering- og omstrukturering
  • Investeringsaftaler
  • Bank/finans
  • Internationale kontrakter

Min kone synes, jeg er bindegal med at cykle. Selv synes jeg bare, at jeg går op i min cykling, som jeg går op i dét at være advokat. Hvorfor gøre tingene halvt, når det er så meget federe at gøre dem helt?

Jeg er advokat, fordi jeg godt kan lide at arbejde med mennesker og gøre en forskel som betroet rådgiver. Udover at sætte mig ind dit behov som klient sætter jeg en ære i ikke at gøre juraen mere kompliceret end højest nødvendigt. For juraen er i mine øjne jo blot et værktøj til at løse et reelt problem eller udfordring.

Jeg kan især rådgive dig inden for selskabsret samt danske og internationale virksomhedsoverdragelser – herunder fusioner og joint ventures, MBI, MBO, venture funding.

Derudover rådgiver jeg om generationsskifte, selskabsetablering, kapitalfremskaffelse, finansieringsaftaler, investeringsaftaler, internationale kontrakter samt selskabsretlige omstruktureringer.

Senest har jeg blandt andet rådgivet omkring cross-border virksomhedsoverdragelse/fusion, cross-border flytning af hjemsted både dansk A/S og SE selskaber, fusioner, kapitalfremskaffelse (venture) samt opkøb/salg af både aktiver og aktier.

Udover at være advokat sidder jeg som bestyrelsesmedlem eller formand i en række selskaber.

Når jeg har fri….rigtigt gættet….er jeg nok ude at cykle. Helst i bjergene i Frankrig eller Italien.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du vil høre mere om min rådgivning.


Før jeg kom til BACH Advokater

2014: Advokat, partner – BACH Advokater
2010: Advokatfirmaet Lett (Corporate/M&A-afdeling)
2007: Cand. Jur. fra Københavns Universitet
2004: Nordea Private Banking, formuerådgiver
1997: Eksamineret pensionsrådgiver
1995:Uddannet bankassistent

 

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.