Niels Løber

Advokat (L), partner
+45 20 12 25 77
nlo@bach.law

Niels Løber

 

  • Virksomhedsoverdragelser (M&A)
  • Selskabsret (etablering og omstrukturering)
  • Joint Ventures
  • Corporate Compliance (whistleblowing), interne undersøgelser
  • International handel

Tillid er et nøgleord i gerningen som advokat. Derfor er det vigtigt, at de sager, vores klienter betror os, bliver behandlet hurtigt, kompetent og på grundlag af gensidig tillid. Det betyder meget for mig.
Jeg holder af at løbe langdistanceløb. Jo længere, desto bedre. Vedholdenhed og udholdenhed er grundelementer i mit DNA og noget, jeg bruger i min rådgivning.

Jeg har altid beskæftiget mig med selskabsret, kontraktsret, køb- og salg af virksomheder, og derudover har jeg undervist på Københavns Universitet. Som intern advokat hos Falck Danmark oplevede jeg rollen som klient. Derfor tilpasser jeg min rådgivning til jeres individuelle behov, og formidler den så den er forståelig.

Jeg rådgiver danske og udenlandske klienter om alle aspekter i relation til køb- og salg af virksomheder og joint ventures – herunder transaktionsstruktur – due diligence og forhandling af aftaler, samt rådgivning om integration efter, at aftalen er lukket.

Når jeg holder fri er jeg sammen med min store familie eller ude at løbe langt. Hvis muligheden byder sig, bliver løbeskoene slidt i de franske alper eller i ørkenen.

Ring eller skriv endelig til mig, hvis du vil høre mere om min rådgivning.


Før jeg kom til BACH Advokater:

2019: Advokat, partner BACH Advokater
2012: Partner, Lind Advokataktieselskab
2011: Advokat, Falck Danmark A/S (M&A)
2008: Advokat, juniorpartner, Horten Advokatpartnerselskab (M&A)
2005: Advokat, Lind Cadovius Advokataktieselskab (M&A)
2001: Advokatfuldmægtig og advokat, Plesner Advokatfirma (M&A/Corporate Finance)
1999: Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
1999: Cand.jur. Københavns Universitet

 

Anette Lonsdale

Advokat, partner, LL.M., MBA

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Niels Løber

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.