Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner
+45 27 10 04 02
ncd@bach.law

Niels Christian Døcker

  • M&A (Virksomhedsoverdragelser)
  • Konkurrenceret
  • Persondataret
  • Distributionsaftaler
  • Immaterialret

Danmark bliver mere og mere hot i udlandet og ikke kun på grund af vores film, design, gastronomi, arkitektur og anden kultur. Vi kan noget, som får stadig flere virksomheder og kapitalfonde fra det meste af verden til at ville være her. Det skal vi få det maksimale ud af.

Jeg rådgiver både danske og udenlandske selskaber, der via opkøb ønsker at etablere sig i Danmark. Min rådgivning inkluderer omfattende undersøgelser gennem due diligence processer samt udarbejdelse af overdragelsesaftaler og styring af forhandling.

Yderligere har jeg mange års erfaring inden for alle former for distributionsaftaler – både fra ind- og udland. Derudover rådgiver jeg inden for immaterialret primært med fokus på varemærker, ophavsret, royalties og licensaftaler.

Endelig sidder jeg i bestyrelsen for Askovfonden, der gennem årtier har hjulpet udsatte personer i tæt samarbejde med talrige kommuner.

Jeg er altid til rådighed og du er meget velkommen til at ringe til mig, hvis du vil høre mere om min rådgivning. Det kan dog være, at jeg lige er ude at løbe, er på vej ned af en skipist, spæner rundt på en basketballbane eller tramper i pedalerne på en ond bakke, men jeg ringer tilbage, når jeg har fået vejret.


Før jeg kom til BACH Advokater:

2016: Advokat, partner – BACH Advokater
2008: Partner, Lund Elmer Sandager Advokatfirma
2004: Møderet for Landsretten
2003: Advokat, Lund Elmer Sandager Advokatfirma
2000: Cand. Jur. fra Københavns Universitet
1998: University of British Columbia, Vancouver
1994: Monterey Institute of International Studies

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.