Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner
+45 24 20 00 44
msr@bach.law

Mandeep Singh Rathour

  • IT, teknologi, forretningsprocesser og outsourcing
  • Komplekse samarbejdsforhold
  • Persondata og Markedsføring
  • Generel erhvervsret
  • Outbound services – Indien

Jeg har altid været bidt af videnskab og teknologi, og af at forstå alt og alle systemer omkring mig, uanset om de er politiske, kommercielle eller handler om teknologi eller medicin. Nogen vil kalde det nørdet – jeg vil nok sige:…it’s the only way to fly.

Min nysgerrighed er intakt, og nu bruger jeg den i mine forhandlinger for klienter til at tænke bredt og finde løsninger, der skaber værdi i den virkelige verden og ikke blot i Excel-arket. Selvsagt har jeg heller ikke berøringsangst over for hverken teknologi, komplicerede prismodeller eller kulturelle forhold i sager med parter fra andre dele af verden.

Som advokat har jeg i over 15 år på allerhøjeste niveau rådgivet om aftaler/tvister og de juridiske aspekter af IT/telekommunikation, teknologi, og komplekse langvarige/cross-border samarbejdsaftaler omkring forretningsprocesser, outsourcing m.m. Det har jeg gjort inden for en bred vifte af brancher, herunder pharma (GxP), den finansielle industri og produktion. På det seneste har det også omfattet Blockchain og SaaS/Cloud computing.

Jeg har en stærk indisk relation og lang erfaring med indere, såvel privat som professionelt, sidder i bestyrelsen i Indian-Danish Chamber of Commerce, og er aktiv på foreningsniveau i dansk-indiske forhold.

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.


Certificeringer:
Certificeret IT-advokat


Før jeg kom til BACH Advokater:

2015: Advokat, partner – BACH Advokater
2004 – 2015: Advokat, Kromann Reumert
2009: Forretningsudvikling Indien / udstationering hos FML, New Delhi
2006: Udstationering til Microsoft Development Center Copenhagen
2001-2004: Advokatfuldmægtig, Kromann Reumer
2001: Cand. Jur., Københavns Universitet

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.