Claes Christensen

Advokat (L), partner
+45 20 13 77 11
cc@bach.law

Claes Christensen

  • IT- og immaterialret
  • Ansættelsesret
  • Forhandling og konfliktløsning
  • Kunstneres rettigheder – film og musik

Jeg har haft det sorte bælte i karate, siden jeg var 17, men har endnu ikke haft brug for det som advokat. Det skyldes, at jeg er pragmatisk anlagt og god til at finde løsninger på komplekse problemstillinger.

Mine specialer er IT- og immaterialret, ansættelsesret samt forhandling og konfliktløsning. Jeg rådgiver alle typer virksomheder – fra små iværksættere til nogle af Danmarks største. Derudover har jeg i flere år arbejdet med beskyttelse af kunstneres rettigheder, særligt inden for film og musik. Endelig yder jeg generel erhvervsrådgivning og fører alle former for civile sager.

Jeg har inden for de senere år rådgivet blandt andre Motion Picture Licensing Company (MPLC), CGI Danmark A/S, Mind4IT A/S og Drivr.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du vil høre mere om min rådgivning.


Certificeringer:
Certificeret IT-advokat


Før jeg kom til BACH Advokater

2014: Advokat, partner – BACH Advokater
2010: Certificeret IT-advokat
2009: Certificeret bestyrelsesadvokat
2007: Certificeret IT-mediator
2003: Advokat
2000: Cand. Jur. fra Københavns Universitet

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Mandeep Singh Rathour

Advokat, partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.