Anette Lonsdale

Advokat, partner, LL.M., MBA
+45 30 14 14 71
alo@bach.law

Anette Lonsdale

  • Transaktioner – fast ejendom
  • Ejeraftaler og -struktur
  • Joint ventures
  • Låne- og finansieringsaftaler
  • Projektudvikling af fast ejendom
  • OPP (Offentligt-Privat Partnerskab)
  • Erhvervslejeret
  • Entreprisekontrakter
  • Selskabsret
  • Børs/Bank/Finans

Jeg er advokat, fordi jeg kan lide det. Jeg brænder for at gøre en forskel for mine klienter og tage ansvar for sagen lige fra begyndelsen til slut. Den rolle kan jeg dyrke hos BACH Advokater og det er derfor, jeg er partner og advokat her.

Krydsfeltet mellem jura og finans er et område, hvor jeg har god erfaring; både som advokat hos flere større advokatfirmaer og som leder i den finansielle sektor. Jeg har en særlig indsigt for mine klienters kommercielle behov i forbindelse med transaktioner, finansiering og investeringer. Som din advokat giver jeg dig en ydelse, som passer præcist til dit behov. Jeg ved, hvordan du får mest ud af rådgivningen, da jeg har siddet i din stol.

Mine spidskompetencer er fast ejendom, ejendomstransaktioner, OPP (Offentligt-Privat Partnerskab), erhvervslejekontrakter og entreprisekontrakter. Jeg har primært beskæftiget mig med fast ejendom siden 2010. Først som investeringsansvarlig for større ejendomsporteføljer i Danmark, Polen og Sverige og fra 2016 som ejendomsadvokat. Jeg har været med siden de allerførste OPP-investeringer i Danmark. Både som bestyrelsesmedlem og som rådgiver ved de seneste danske OPP-udbud.

Derudover har jeg en lang erfaring fra den finansielle sektor med flere ledelsespositioner, blandt andet som CEO for DNB Bank ASAs danske datterbank.

De seneste år har jeg brugt en del tid på bestyrelsesarbejde og har siddet i flere finansielle bestyrelser, hvor jeg har bidraget med og trukket på min ledelseserfaring og tværfaglige baggrund.

Og så er jeg fisk. Det kalder vi os – Os med stor passion for åbent vand-svømning, og jeg gennemførte den første svømmemaraton på 10 km i havet i 2018. Vandet omkring København er dér jeg bruger store dele af min fritid, hvis jeg ikke er i mit sommerhus ved Præstø med min mand og to teenagesønner.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du vil høre mere om min rådgivning – eller hvis du vil med på en svømmetur.


Før jeg kom til BACH Advokater:

2019: Advokat, partner – BACH Advokater
2016: Advokat, Bruun & Hjejle
2007: Chefjurist/CEO, Bank DNB/DNB Invest Denmark
2004: Afdelingschef, Nasdaq OMX
2001: Advokat, Bech-Bruun
1998: Vice President, Realdanmark/BG Bank
1995: Advokatfuldmægtig/Advokat, Andreassen & Partners
1993: Jurist, Finanstilsynet

Uddannelser

2016: Executive Bestyrelsesuddannelse, Copenhagen Business School
2001: Executive MBA, Copenhagen Business School
1999: HD, 1. del, Copenhagen Business School
1992: Master of Laws (LL.M.), University of Exeter, England
1991: Cand. Jur. fra Aarhus Universitet

 

Anette Lonsdale

Advokat, partner, LL.M., MBA

Claes Christensen

Advokat (L), partner

Niels Christian Døcker

Advokat (L), partner

Niels Løber

Advokat (L), partner

Ricki Boye

Advokat, partner

Torkil Høg

Advokat, partner, Ph.d.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.