Skat og Afgifter

BACH Advokater har omfattende erfaring med rådgivning om skatter, moms, told og afgifter samt førelse af sager vedrørende disse områder. 

Vi er specialister i førelse af skatte-, moms- og afgiftssager og varetager sager ved SKAT, Skatteankestyrelsen, Skatte-, Motor-, og Vurderingsankenævn, Landsskatteretten og domstolene.

Vi rådgiver bl.a. om transaktioner, skatteplanlægning, skattemæssige omstruktureringer, generationsskifter, til- og fraflytning, incitamentsprogrammer og transfer pricing. 

Vi har desuden stor erfaring med indhentelse af bindende svar fra SKAT. 

Vi yder assistance til såvel privatpersoner som selvstændige erhvervsdrivende og selskaber fra mindre og mellemstore ejerledede virksomheder til store internationale koncerner.

Vi har erfaring inden for skatter og afgifter fra internationale revisionskontorers skatteafdelinger, Folketingets Skatteudvalg og Landsskatteretten.

Claus Bach Christensen
cbc@bach.law | +45 21 60 20 36


Henrik Dietz
hd@bach.law | +45 40 95 95 32