Selskabsret

Hos BACH har vi stor erfaring med alle former fra selskabsret og rådgiver både om etableringsform, selskabsretlige omstruktureringer i form af fusioner, spaltninger, opløsning, ændringer i kapitalstruktur, medarbejderrepræsentation m.v. Vi er især specialiserede inden for rådgivning om internationale omstruktureringer involverende danske selskaber, herunder grænseoverskridende flytninger og fusioner af SE-selskaber og danske kapitalselskaber. Selskabsretlig crossborder rådgivning sker altid i tæt samarbejde med vores eksperter inden for skat og afgifter, således at der ikke opstår uforudsete forhold undervejs i processen.

Senest har vi bistået multinationale koncerner med grænseoverskridende flytning af hovedsæde ud/ind af Danmark.