Persondata

BACH Advokater rådgiver om alle forhold vedrørende indhentelse, anvendelse og videregivelse af persondata samt compliance og risikostyring i forhold til gældende regler og lovgivning.

Som konsekvens af, at virksomheders brug af IT udvikler sig med rivende hast, har reglerne om persondatabeskyttelse fået stadigt større betydning og stort set alle virksomheder er nødt til at forholde sig til persondatalovgivningen. De skærpede regler på området og ikke mindst bødestørrelserne betyder, at virksomhederne har behov for at få håndteret de juridiske risici, der er forbundet med brug af persondata og ikke mindst sikre, at virksomhederne implementerer politikker, der sikrer compliance med lovgivningen.

BACH Advokaters specialister på området kan blandt andet bistå dig med:

  • Vurdering eller udarbejdelse af samtykke-erklæringer og processer for indhentelse af samtykke
  • Udarbejdelse og implementering af binding corporate rules
  • Behandling af særlige typer data
  • Overførsel af data uden for EU / EØS
  • Persondataretlige udfordringer i forbindelse med outsourcing, cloudløsninger og IT-kontrakter
  • Persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelser
  • Behandling af medarbejderes persondata, overvågning generelt og etablering af whistleblower ordninger
  • Datasikkerhedskrav
  • Anmeldelser og tilladelser til/fra Datatilsynet
  • Klagesager