Konkurrenceret

Konkurrenceretten har i de seneste år fået mere og mere bevågenhed i takt med, at lovgivningen er blevet strammet ved indførelsen af højere bøder og ligefrem fængselsstraf, ligesom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennem omtale af diverse sager har forøget kendskabet til de grænser, lovgivningen sætter.

Regulering af konkurrencebegrænsende aftaler er således et temmelig omfattende område, der spænder lige fra de i medierne omtalte store kartelaftaler til små – og måske på overfladen – harmløse bestemmelser om eksklusivitet gemt bort i et sæt salgs- og leveringsbetingelser. Dertil kommer, at virksomheder med såkaldt dominans i markedet kan komme galt af sted, hvis eks. deres rabatgivning er skruet sådan sammen, at det i lovens forstand udgør et misbrug, der holder andre fra fadet.

BACH Advokater har falkeøjet til identifikation af disse problemstillinger og kan hjælpe dig til at styre uden om faldgruberne. Hvad enten du selv ønsker at tilknytte en distributør ved at give vedkommende eneret i eks. Danmark eller selv vil forhandle dig til en sådan ret med din leverandør, er det ganske relevant at få dette skåret rigtigt, hvilket vi kan hjælpe med.

Udarbejdelse af større forretnings set up i form af franchise eller selektiv distribution i kædeformat eller lignende, hvilket ofte omfatter nøje vurderinger af konkurrenceretlige udfordringer, har vi også lang erfaring med og kan derfor udarbejde dem korrekt fra begyndelsen.

Endelig fylder konkurrenceretten også en væsentlig del i forbindelse med overdragelse af virksomheder og selskaber, da der i visse tilfælde skal gives tilladelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, forinden de kan tillades. Sådanne fusionsanmeldelser assisterer vi derfor også med, såfremt du står over for et salg eller køb af en virksomhed/selskab. Vores internationale netværk sikrer, at du også er i gode hænder ved behov for sådanne anmeldelser uden for Danmark.

Immaterielle rettigheder omfatter bl.a. varemærker, domænenavne, design, brugsmodeller, patenter og ophavsrettigheder. De er ofte af ganske stor betydning for virksomheden og kan endda være det væsentligste aktiv, da identifikationen af en virksomheds produkter eller virksomheden selv eks. ofte ses at ligge i et stærkt brand.

Ordentlig beskyttelse af virksomhedens varemærker i form af navne og logoer, virksomhedens ophavsrettigheder, design mv. er derfor af vigtig betydning. Dette omfatter registrering hos myndighederne i Danmark eller udlandet og planlægningen af egentlige strategier for disse rettigheder, så der opnås den for virksomheden bedst mulige kommercielle udnyttelse.

Hvad enten du har brug for juridisk rådgivning til beskyttelse gennem registreringer, udarbejdelse af diverse former for licensaftaler eller lignende til regulering af samarbejdet med virksomhedens leverandører eller distributører, er BACH Advokater med mange års erfaring på disse områder i stand til yde den fornødne rådgivning.

Vi gør det med nært fokus på, at immaterielle rettigheder ofte går hånd i hånd med markedsføringsretten, idet en virksomhed både selv skal og over for andre kan kræve, at markedsføring sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Dette omfatter stort set alle virksomhedens kommercielle handlinger, og særligt adfærden på internettet – ikke mindst de sociale medier – fylder selvsagt mere og mere i disse år. BACH Advokater kan derfor sikre, at du enten får stoppet krænkelser af din virksomheds immaterielle rettigheder eller sikrer, at din virksomhed handler inden for lovens til tider diffuse grænser uden, at dette går ud over de kreative tiltag.