Immaterialret og Markedsføringsret

Immaterielle rettigheder omfatter bl.a. varemærker, domænenavne, design, brugsmodeller, patenter og ophavsrettigheder. De er ofte af ganske stor betydning for virksomheden, og kan endda være det væsentligste aktiv, da identifikationen af en virksomheds produkter eller virksomheden selv eks. ofte ses at ligge i et stærkt brand.

Ordentlig beskyttelse af virksomhedens varemærker i form af navne og logoer, virksomhedens ophavsrettigheder, design mv. er derfor af vigtig betydning. Dette omfatter registrering hos myndighederne i Danmark eller udlandet og planlægningen af egentlige strategier for disse rettigheder, så der opnås den for virksomheden bedst mulige kommercielle udnyttelse.

Hvad enten du har brug for juridisk rådgivning til beskyttelse gennem registreringer, udarbejdelse af diverse former for licensaftaler eller lignende til regulering af samarbejdet med virksomhedens leverandører eller distributører, er BACH Advokater med mange års erfaring på disse områder i stand til yde den fornødne rådgivning.

Vi gør det med nært fokus på, at immaterielle rettigheder ofte går hånd i hånd med markedsføringsretten, idet en virksomhed både selv skal og over for andre kan kræve, at markedsføring sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Dette omfatter stort set alle virksomhedens kommercielle handlinger og særligt adfærden på internettet – ikke mindst de sociale medier – fylder selvsagt mere og mere i disse år. Vi kan derfor sikre, at du enten får stoppet krænkelser af din virksomheds immaterielle rettigheder eller sikrer, at din virksomhed handler inden for lovens til tider diffuse grænser uden, at dette går ud over de kreative tiltag.