Trojanlabel ApS og Domino Systems A/S

Vigtig og tilgængelig sparringspartner med stærke forretningsmæssige kompetencer.

Trojanlabel ApS og Domino Systems A/S er en del af samme koncern i Herlev, der producerer og sælger maskiner til mærkning og etikettering til erhvervslivet. Domino Systems A/S distribuerer løsninger fremstillet af Domino Printing Sciences plc i England, der har 200 forhandlere i 120 lande. Trojanlabel ApS har derimod udviklet tre digitale maskiner, der kan printe etiketter i farver til en lavere pris end traditionelle løsninger på markedet. På mindre end tre år har Trojanlabel ApS skabt en omsætning på mere end 50 millioner kroner og virksomheden er i inde i en stor vækst.

Koncernen har haft et længerevarende samarbejde med advokat og partner hos BACH Advokater, Ricki Boye, der blandt andet rådgiver om køb og salg af virksomhed og generel erhvervsret. Administrerende direktør i Trojanlabel ApS og Domino Systems A/S, Mikkel Wichmann, får mere end bare juridisk rådgivning ud af samarbejder:

”Ricki kan sætte sig ind i det forretningsmæssige, hvor han er stærkere end de andre advokater, jeg tidligere har arbejdet sammen med. Vi er en koncern i vækst og her er han en vigtig sparringspartner, som gør at jeg kan fokusere på det, som vi er gode til,” forklarer Mikkel Wichmann, der med Ricki Boyes rådgivning blandt andet har undgået at lave fodfejl i kommunikationen med banken.

Direktøren beskriver samarbejdet som rigtigt positivt, og fremhæver blandt andet Ricki Boyes rådgivning ved køb og salg af virksomhed som situationer der har været succesfulde.

Da virksomheden er i vækst kan tingene ofte gå hurtigt og her er det vigtigt, at Mikkel Wichmann har en advokat, der er tilgængelig.

”Ricki står meget til rådighed, og han svarer og sætter sig hurtigt ind i tingene. Det er ikke noget problem, at få fat på Ricki, heller ikke når han er på ferie. Jeg er samtidig meget direkte i min fremgangsmåde og det forstår han,” siger Mikkel Wichmann.

Ricki kan sætte sig ind i det forretningsmæssige, hvor han er stærkere end de andre advokater, jeg tidligere har arbejdet sammen med. Vi er en koncern i vækst og her er han en vigtig sparringspartner, som gør at jeg kan fokusere på det, som vi er gode til,” forklarer Mikkel Wichmann, administrerende direktør i Trojanlabel ApS og Domino Systems A/S.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.