TELE Greenland A/S / TELE-POST

Vigtig og tilgængelig sparringspartner, der får skarpe aftaler i hus.

TELE Greenland A/S – der på Grønland er kendt under navnet TELE-POST – sørger for, at hele Grønland bliver forbundet med post, internet og telefoni. De dækker et geografisk område på tusinder af kilometer og alle bosteder med mindst 70 indbyggere har adgang til mobilnettet. TELE Greenland A/S har hovedkontor i Nuuk, afdelinger i alle grønlandske byer og beskæftiger omkring 470 medarbejder.

I forbindelse med store eller komplekse aftaler samarbejder TELE Greenland A/S med advokat og partner hos BACH Advokater, Mandeep Singh Rathour, som er blevet mere end en advokat for virksomheden:

”Mandeep er fagligt dygtig, en skarp forhandler og god at samarbejde med. Vi bruger ham som sparringspartner, og har fået nogle gode aftaler i land. Kontrakterne er blevet skarpere end tidligere, når det kommer til pris, kvalitet og løsning,” forklarer Kristian Reinert Davidsen, administrerende direktør i TELE Greenland A/S.

Direktøren fremhæver blandt andet aftalen om et søkabel fra Nuuk til Aasiaat – der kommer til at forbedre telekommunikationen for 20.000 indbyggere i den nordlige del af landet – som en af de succeser, der er skabt i samarbejdet med Mandeep Singh Rathour.

TELE-POST benytter Mandeep Singh Rathour til specialiserede opgaver, hvor tilgængelighed er en vigtig faktor.

”Mandeep er god at få fat på. Han svarer hurtigt på mails og ringer altid tilbage. Det er en nødvendighed og vigtigt i et forhandlingsforløb, hvor der kan ske meget på kort tid,” siger Kristian Reinert Davidsen.

Mandeep er fagligt dygtig, en skarp forhandler og god at samarbejde med. Vi bruger ham som sparringspartner, og har fået nogle gode aftaler i land. Kontrakterne er blevet skarpere end tidligere, når det kommer til pris, kvalitet og løsning,” forklarer Kristian Reinert Davidsen, administrerende direktør i TELE Greenland A/S.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.