ROS Therapeutics ApS

Specialiseret og reel rådgivning har sikret kapital og skabt tryghed for nyt dansk biotekselskab.

ROS Therapeutics er et nystiftet dansk biotekselskab, der vil revolutionere behandlingen for personer med leddegigt. Det skal ske med et forbedret methothrexat-middel kaldet Targeted-MTX. Et medikament uden de uheldige bivirkninger, som methothrexat normalt giver leddegigt-patienter. Det skal se ved, at medicinen kun virker der, hvor patienten har gener af leddegigten.

Biotekselskabet havde i første omgang kontaktet et større advokatfirma, for at få hjælp til at rejse kapital, men følte sig utrygge ved den rådgivning, som de fik. Anbefalingen landede herefter på advokat og partner i BACH Advokater, Ricki Boye, der hurtigt overbeviste ROS Therapeutics om, at et samarbejde med ham ville gøre livet nemmere for det nystiftede biotekselskab:

”Jeg tror ikke, at jeg kunne finde en bedre advokat. Ricki viser en stor interesse for vores firma og han er enormt reel. Han har vejledt små firmaer som os før og erfaring med at rejse kapital. Det afdramatiserede hele processen for os,” siger Hanne Damgaard Jensen, CEO og stifter af ROS Therapeutics.

Ricki Boye har for ROS Therapeutics udarbejdet de nødvendige dokumenter og hjulpet med at rejse millioner i kapital. Det betyder meget for Hanne Damgaard Jensen, at hun har en betroet rådgiver som er tilgængelig.

”Ricki er nem at få fat på, han kender vores forretning og det er altid ham, som vi taler med. Det er klart en fordel i forhold til et større advokatfirma, hvor man bliver smidt rundt til forskellige medarbejdere og kan få et indtryk af, at de kun er ude på at tjene penge. Med Ricki ved vi, at vi bruger vores penge på de rigtige ting,” forklarer Hanne Damgaard Jensen.

Jeg tror ikke, at jeg kunne finde en bedre advokat. Ricki viser en stor interesse for vores firma og han er enormt reel. Han har vejledt små firmaer som os før og erfaring med at rejse kapital. Det afdramatiserede hele processen for os,” siger Hanne Damgaard Jensen, CEO og stifter af ROS Therapeutics.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.