Neurescue ApS

Professionel og bred erfaring er vigtig for medicinsk startup-virksomhed.

Hjertestop er den primære årsag til dødsfald på verdensplan og med den nuværende behandling overlever kun en ud af ti patienter . Læge Habib Frost har derfor sat sig for at udvikle et computerstyret ballonkateter, der kan lede blodet hen til de organer, som har mest brug for det, nemlig hjernen og hjertet. Produktet hedder Neurescue og Habib Frost har samtidig stiftet og blevet direktør i firmaet Neurescue ApS.

Det juridiske samarbejde sker med advokat og partner hos BACH Advokater, Ricki Boye, der også er blevet mere end en advokat for firmaet:

”Med en så potentielt omvæltende teknologi får vi henvendelser af meget forskellig karakter. Her har vi stor glæde af Ricki som sparringspartner. Ikke kun til formelle forhandlinger, men også i vores kommunikation,” siger Habib Frost, direktør og stifter af Neurescue ApS.

Neurescue blev stiftet i 2014, og har som et ungt selskab brug for investorer til at udvikle teknologien bag Neurescue. Her har de trukket på Ricki Boyes erfaring:

”Ricki er professionel og har en bred erfaring. Det værdsætter vi, da han er hurtig til at forventningsafstemme og til at få indsigt i partnernes behov. Det har været en vigtig erfaring, som vi har kunne læne os op af,” forklarer Habib Frost.

Ricki er professionel og har en bred erfaring. Det værdsætter vi, da han er hurtig til at forventningsafstemme og til at få indsigt i partnernes behov. Det har været en vigtig erfaring, som vi har kunne læne os op af,” forklarer Habib Frost, stifter og direktør i Neurescue ApS.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.