MT Spray A/S

Engageret rådgivning, der er altid er til at få fat på.

Siden 1987 har MT Spray A/S solgt dyser og dyse-tilbehør til industrien i Danmark. Firmaet har landets største sortiment af dyser og tilbehør og er landets førende, når det kommer til salg og rådgivning.

Direktør og ejer i MT Spray A/S, Marianne Tofte, fik anbefalet advokat og partner hos BACH Advokater, Niels Christian Døcker, da hun ønskede at sælge sin virksomhed. Det krævede en advokat, som havde kompetencerne til at forhandle en international aftale på plads, og dem fandt hun hos Niels Christian Døcker. Den amerikanske leverandør satte sig dog imod salget, så virksomheden er i dag fortsat på danske hænder:

”Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at få salget igennem. Niels Christian kunne ikke gøre mere. Han er rigtig god at have en dialog med, og han spørger altid ind til sagen. Han er ikke svær at få fat på, og han ringer altid tilbage,” forklarer Marianne Tofte.

Hos BACH Advokater er det samme advokat, der håndterer den enkelte sag gennem hele processen. Det er en fremgangsmåde, som Marianne Tofte sætter stor pris på.

”Det er rigtigt rart kun at have en advokat inde over en bestemt sagt. Det bliver forvirrende, hvis flere skal sættes ind i tingene,” siger Marianne Tofte, der på sigt har et ønske om at få Niels Christian Døcker til at blive en del af firmaets bestyrelse.

Niels Christian er rigtig god at have en dialog med, og han spørger altid ind til sagen. Han er ikke svær at få fat på, og han ringer altid tilbage,” siger Marianne Tofte, direktør og ejer af MT Spray A/S.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.