LONDON TOAST THEATRE

Hurtig og kompetent rådgivning var udslagsgivende for, at teater fik underkendt lægeerklæring fra skuespiller, der var taget til Paris for at filme i stedet for at overholde sin kontrakt.

LONDON TOAST THEATRE er en engelsksproget teatertrup med base i København, men uden egen scene, der årligt opfører teaterstykker for op til 60.000 publikummer. Teatret blev dannet i 1982 af Vivienne McKee, der står for den kunstneriske ledelse, samt Søren Hall, der er administrativ leder. Hvert år opfører LONDON TOAST THEATRE showet Crazy Christmas Cabaret i Glassalen i Tivoli, men har også opført stykker af William Shakespeare og moderne britiske dramatikere som Arnold Wesker, Harold Pinter og Alan Ayckbourn.

I 2015 begyndte samarbejdet mellem advokat og partner hos BACH Advokater, Claes Christensen, og LONDON TOAST THEATRE. En ledende skuespiller havde fem dage efter præmieren sygemeldt sig fra resten af spilleforløbet af ”Don’t Touch Nefertiti,” men valgte samtidig at tage til Paris for at blive prøvefilmet til en mindre rolle i en Hollywoodfilm. Det fik teaterleder Søren Hall til at kontakte Claes Christensen, der var blevet anbefalet af Kåre Traberg Smidt:

”Claes reagerede hurtigt på min henvendelse og havde de rette kompetencer til at føre sagen. Han hørte virkelig efter og skrev nogle fine svar til modparten. Vi vandt sagen med et brag i Byretten og vi fik også medhold i Landsretten,” forklarer Søren Hall.

Søren Hall er imponeret over, hvordan det lykkedes at få underkendt en lægeattest og roser den måde, som Claes Christensen førte sagen på. Undervejs havde han et godt og betryggende samarbejde med sin advokat:

”Claes er en dygtig advokat, som er meget lydhør. Han er venlig og imødekommende og satte sig hurtigt ind i sagen. Samtidig lod han mig tage den endelige beslutning, om vi skulle tage imod et forlig eller føre sagen,” siger Søren Hall, der sidenhen har anbefalet Claes Christensen til flere af sine kolleger i teaterbranchen.

Claes er en dygtig advokat, som er meget lydhør. Han er venlig og imødekommende og satte sig hurtigt ind i sagen. Samtidig lod han mig tage den endelige beslutning, om vi skulle tage imod et forlig eller føre sagen,” forklarer Søren Hall.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.