Komplex IT A/S

Indsigt i virksomhed og kompetent rådgivning gør hverdagen lettere for it-forhandler.

Hos Komplex IT A/S står it-specialister klar til at levere, drive og designe it-systemer til virksomheder. De sørger blandt andet for enklere og lettere serverløsninger, og for at virksomhedens data er bedre sikret mod angreb udefra.

Komplex IT A/S har samarbejdet med advokat og partner hos BACH Advokater, Claes Christensen, gennem 11 år, og bruger ham til alt juridisk, som fx kundekontrakter og sagsanlæg. Den adm. direktør i Komplex IT A/S, sætter pris på, at han får rådgivning fra en samarbejdspartner, som han kender og har tillid til.

”Claes er nærværende og forstår vores virksomhed. Han er fleksibel og vender hurtigt tilbage, når vi har brug for rådgivning. Det betyder, at jeg kan have fokus på min egen forretning og på at levere det bedste produkt til mine kunder,” forklarer Jesper Fredensborg Jensen, adm. direktør i Komplex IT A/S.

I løbet af det mangeårige samarbejde har der været situationer, hvor Claes Christensen har skulle stille op med kort varsel, hvilket er sket. Den administrerende direktør har været tilfreds med de beslutninger, som der er blevet truffet:

”Når jeg ser tilbage kan jeg ikke finde noget i rådgivningen, som har være forkert. Vi har ikke truffet nogle forkerte beslutninger, og vi er kommet igennem på den bedst tænkelige måde,” siger Jesper Fredensborg Jensen.

Claes er nærværende og forstår vores virksomhed. Han er fleksibel og vender hurtigt tilbage, når vi har brug for rådgivning. Det betyder, at jeg kan have fokus på min egen forretning og på at levere det bedste produkt til mine kunder,” siger Jesper Fredensborg Jensen, adm. direktør i Komplex IT A/S.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.