ICM A/S

Kompetent bestyrelsesformand og vigtig samarbejdspartner, især i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, selskabsretlige forhold samt generelt erhvervsret.

ICM A/S er Danmarks førende leverandør af arbejdsmiljøløsninger og blev grundlagt tilbage i 1946. I de seneste år har ICM A/S opkøbt fire andre sikkerheds- og arbejdsmiljøvirksomheder, og er i dag storleverandør og forhandler af sikkerhedsudstyr i både indland og udland. Derudover leverer ICM A/S ydelser som uddannelse, eftersyn og risikovurdering.

Virksomheden valgte at kigge udad, da de skulle vælge en ny formand for bestyrelsen. Valget endte på advokat og partner i BACH Advokater, Ricki Boye, der ifølge adm. direktør for ICM A/S, Jan Selchau, har været et tiltrængt pust udefra:

”Familieejede og ejerstyrede virksomheder tænker ofte, at de har den nødvendige erfaring og svar på alting selv, da det hele går meget godt. Men intet kunne være længere fra sandheden,” forklarer Jan Selchau og uddyber valget:

”Med Ricki Boye har vi fundet en person, der forstår vores virksomhed, som interesserer sig i udviklingen af vores firma og som stiller konstruktive spørgsmål til drift og strategi. Han er vores rådgiver på det juridiske område, men han er også ekstremt brugbar som vores primære sparringspartner i finansielle og forretningsmæssige øjemed.”

Med Ricki Boye har vi fundet en person, der forstår vores virksomhed, som interesserer sig i udviklingen af vores firma og som stiller konstruktive spørgsmål til drift og strategi. Han er vores rådgiver på det juridiske område, men han er også ekstremt brugbar som vores primære sparringspartner i finansielle og forretningsmæssige øjemed,” siger Jan Selchau.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.