Fonden Dansk Standard

Grundig og tilgængelig rådgivning, der skaber tryghed.

Standarder sørger for, at USB-stik passer til alle computere, og at motorsaven ikke laver livsfarlige vibrationer, når du tænder den. Der er i dag 27.000 gældende standarder i Danmark, hvoraf 98 procent er internationale. Hos Dansk Standard tager man sig af standardisering og tilbyder uddannelse og rådgivning i standarder.

Fonden benytter sig af advokat og partner hos BACH Advokater, Niels Christian Døcker, til rådgivning om blandt andet virksomhedsoverdragelser, kontraktvurderinger og erhvervsret. Den administrerende direktør i Dansk Standard, Anne Hasløv Stæhr, er selv advokat og har haft et mangeårigt samarbejde med Niels Christian Døcker, der gør hende tryg:

”Vi spiller utroligt godt sammen, og vi har et fremragende samarbejde. Jeg ved, der er styr på tingene, og jeg behøver ikke dobbelttjekke hans arbejde. Niels Christian er grundig og bider sig fast. Man kan stole på ham, og han er der med det samme, når jeg har brug for ham,” forklarer Anne Hasløv Stæhr.

Den administrerende direktør peger på frasalget af et datterselskab hos Dansk Standard, som en af de succeshistorier, som samarbejdet har bragt med sig.

”Det var et rigtigt godt forløb, hvor han beviste vigtigheden af, at man altid kan regne med ham,” siger Anne Hasløv Stæhr.

Vi spiller utroligt godt sammen og vi har et fremragende samarbejde. Jeg ved, der er styr på tingene og jeg behøver ikke dobbelttjekke hans arbejde. Niels Christian er grundig og bider sig fast. Man kan stole på ham, og han er der med det samme, når jeg har brug for ham,” forklarer Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.