Behandlingsskolerne ApS

Hurtig og kompetent rådgivning gør hverdagen nemmere for behandlingstilbud for børn og unge med psykiske diagnoser.

Hos Behandlingsskolerne ApS arbejder man for, at børn og unge får et så almindeligt liv som muligt på trods af deres udfordringer. Behandlingsskolerne består af en række behandlings- og uddannelsestilbud i København til børn og unge med diagnoser som autisme, ADHD, angst og spiseforstyrrelser. Filosofien er at have fokus på den enkeltes behov, men også stille krav og udfordre dem.

Behandlingsskolerne benytter sig af advokat og partner hos BACH Advokater, Niels Christian Døcker, til rådgivning om blandt andet ejeraftaler, kontrakter og virksomhedsforhandlinger.

”Med Niels Christians rådgivning er vi kommet i mål med det vi ønskede, og det har givet os en stor sikkerhed i hverdagen. Det er et stærkt samarbejde, der bærer præg af en høj faglig viden,” forklarer administrerende direktør for Behandlingsskolerne ApS, Christopher Moyell Juul.

Den administrerende direktør sætter pris på, at Niels Christian Døcker har en god indsigt i virksomheden, hvilket gør, at han er god til at rådgive i feltet mellem, hvad der er god jura og hvad som virker rent forretningsmæssigt.

”Hans rådgivning betyder, at vi hurtigt forstår sagen og får præsenteret en potentiel løsning. Det gør, at jeg som administrerende direktør sparer tid og penge og får det resultat, som jeg vil have,” siger Christopher Moyell Juul.

For Behandlingsskolerne er det vigtigt, at de som en mindre virksomhed ikke bliver prioriteret lavere end større klienter. Derfor sætter de pris på, at det er Niels Christian Døcker, der behandler sagen fra start til slut.

”Niels Christian har høj integritet i sin rådgivning, som samtidig er i øjenhøjde. Vi hører altid fra Niels Christian samme dag og nogle gange inden for en time. Det er en kæmpe hjælp og tryghed, at det er samme advokat, der sidder med sagen, og at den ikke bare bliver givet videre til en fuldmægtig,” forklarer Christopher Moyell Juul.

“His consulting means that we get a rapid understanding of the case and are presented with a potential solution. As CEO that means that I’m saving time and money and reach the result that I want,” says Christopher Moyell Juul.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.