Ascom Danmark A/S

Faglig og kompetent rådgivning, som vinder store IT-kontrakter.

Ascom Danmark A/S udvikler kommunikationsudstyr til blandt andet psykiatrien, hospital-, pleje- og fængselssektoren. Det drejer sig fx om trådløse alarmer, så personen kan få hjælp også selvom personen ikke er i stand til at bede om den. Ascom Danmark A/S har 44 medarbejdere ansat, og er en del af en schweizisk koncern med mere end 2400 ansatte.

Firmaet benytter sig af partner og advokat hos BACH Advokater, Claes Christensen, til risikovurderinger, store offentlige IT-kontrakter og rådgivning om kontrakter. Det er et samarbejde, der skaber tryghed for salgsdirektøren:

”Jeg har tidligere arbejdet sammen med mange advokater, men ved Claes er jeg fuldstændig tryg. Han har fagligheden i orden, så når han forklarer mig noget, så stoler jeg på det. Han har et godt overblik, er nede på jorden og så er han på forhånd med risici,” siger Jens Sand Andersen, salgsdirektør i Ascom Nordic og Baltikum.

Ascom Danmark A/S har ikke selv en juridisk afdeling, så Claes Christensen har blandt andet håndteret en konkurrents klagesag, og sørget for at firmaet har vundet en del kontrakter. En vigtig del af samarbejdet er tilgængelighed, og det får salgsdirektøren med Claes Christensen.

”Claes er altid til at få fat på og han ringer altid tilbage. Jeg har fx haft nogle sager, hvor han har holdt ferie, men hvor vi stadig har talt sammen samme dag,” forklarer Jens Sand Andersen.

Jeg har tidligere arbejdet sammen med mange advokater, men ved Claes er jeg fuldstændig tryg. Han har fagligheden i orden, så når han forklarer mig noget, så stoler jeg på det. Han har et godt overblik, er nede på jorden og så er han på forhånd med risici,” siger Jens Sand Andersen, salgsdirektør i Ascom Nordic og Baltikum.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.