Alkalon A/S

Vigtig sparringspartner, der skaber aftaler som holder.

Hos Alkalon A/S har man taget kampen op mod de store internationale producenter af nikotintyggegummi. Firmaet har adresse i Glostrup, hvor Alkalons laboratorie har specialiseret sig i at udvikle medicinsk tyggegummi, der med licens bliver solgt på det europæiske marked.

Under et hektisk forløb, hvor firmaet var løbet tør for penge, pegede Alkalons bank på advokat og partner hos BACH Advokater, Ricki Boye. Inden da havde Alkalon været tilknyttet et større advokatfirma.

”Som lille aktør fik vi slet ikke nok opmærksomhed i det store advokatfirma. Til gengæld har jeg oplevet fantastisk service hos BACH Advokater, og jeg har et ganske udmærket samarbejde med Ricki, der skaber nogle aftaler som holder. Derudover er det en kæmpe fordel, at jeg kan bruge Ricki som sparringspartner inden møder med bestyrelsen,” forklarer administrerende direktør i Alkalon A/S, Bjarne Pedersen.

I dag er mulighederne større end problemerne for medicinalvirksomheden, der efter halvandet års arbejde har fusioneret med en del af det britiske firma Revolymer, der har frasolgt deres produktion af nikotin-tyggegummi til Alkalon A/S. Under forløbet var det nødvendigt, at Ricki Boye var tilgængelig:

”Ricki er hurtig til at svare og det er vigtigt i en fusionssag, der til tider går hurtigt og andre gange langsomt. Derudover er Ricki pragmatisk og let at samarbejde med,” siger Bjarne Pedersen, adm. direktør i Alkalon A/S.

Som lille aktør fik vi slet ikke nok opmærksomhed i det store advokatfirma. Til gengæld har jeg oplevet fantastisk service hos BACH Advokater, og jeg har et ganske udmærket samarbejde med Ricki, der skaber nogle aftaler som holder. Derudover er det en kæmpe fordel, at jeg kan bruge Ricki som sparringspartner inden møder med bestyrelsen,” siger administrerende direktør i Alkalon A/S, Bjarne Pedersen.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.