Addition A/S

Fleksibel rådgivning, der får styr på komplicerede problemer.

Addition A/S er en international IT-konsulentvirksomhed, der skaber kreative web- og digitale løsninger til både store og små virksomheder. Addition A/S rådgiver blandt andet om søgemaskineoptimering, design, CMS-løsninger, sociale medier og hvordan ens virksomhed får en stærk digital strategi.

Under en etablering af et nyt selskab blev direktøren fra Addition A/S, Christoffer Spangenberg, anbefalet advokat og partner hos BACH Advokater, Ricki Boye, af hans revisor, der beskrev ham som en advokat med stærk erfaring indenfor virksomhedsetableringer.

”Han har været en stor hjælp for os, for han har både en forretningsmæssig forståelse og indsigt. Han finder løsninger på komplekse problemstilling, og har gjort tingene lettere for os,” forklarer direktør i Addition A/S, Christoffer Spangenberg.

IT-konsulentvirksomheden benytter blandt andet BACH Advokater til kontraktforhandlinger, virksomhedsoverdragelser og personalesager. Direktøren har altid fået god rådgivning og sætter pris på et gnidningsfrit samarbejde med Ricki Boye.

”Ricki er lyttende, nede på jorden og har integritet. Hans personlighed passer godt til min, og vi har en god kemi, hvilket er meget vigtigt. Han giver mig god sparring, han er fleksibel og altid til at få fat på,” slutter Christoffer Spangenberg.

Han har været en stor hjælp for os, for han har både en forretningsmæssig forståelse og indsigt. Han finder løsninger på komplekse problemstilling, og har gjort tingene lettere for os,” forklarer direktør i Addition A/S, Christoffer Spangenberg.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.