Vi ved godt, at vi er lidt anderledes. Hos os er det altid en erfaren advokat, der behandler din sag fra start til slut. Du har vores fulde indsigt hele vejen. Det sikrer dig det bedste resultat, og det er det vigtigste for os.

Velkommen

+45 33 19 33 19

Advokater

Anette Lonsdale

Claes Christensen

Niels Christian Døcker

Niels Løber

Ricki Boye

Torkil Høg

Cases

BACKSTAGE

Ida Arent Vange

Legal Intern
iav@bach.law
+45 71 70 10 18

Frederik Aske Keinicke

Advokatfuldmægtig
fak@bach.law
+45 60 14 18 91

Charlotte Andersen

CFO/COO
cha@bach.law
+45 22 42 48 86

Josephine Winge

Advokatfuldmægtig
jw@bach.law
+45 30 24 30 11

Marie Bergulf

Legal Intern
mb@bach.law
+45 42 47 88 66

Ida Decker Andersen

Legal Intern
ida@bach.law
+45 24 23 46 14

Saya Bulut

IT-Support
sab@bach.law
+45 61 65 53 16

Sidsel Heissel Nørløv

Legal Intern
shn@bach.law
+45 60 18 17 93

Carina Dam-Hansen

Kontorassistent
cdh@bach.law

Emil Landmose

Piccolo
el@bach.law
+45 25 14 72 03

MISSION

BACH er drevet af erfarne og specialiserede advokater, hvor faglighed, indsigt og tilgængelighed er en selvfølge. Vi sætter en ære i at være betroede rådgivere for vores klienter.

Vi har et dansk fundament, men et internationalt udsyn. Derfor arbejder BACH på tværs af grænser i et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere.

VISION

BACH vil være den foretrukne samarbejdspartner for mellemstore og ejerledede virksomheder samt deres ejere.

For store virksomheder vil vores specialister være det bedste og foretrukne alternativ til landets største advokatfirmaer.

Vi vil tiltrække, udvikle og begejstre de dygtigste medarbejdere.

VÆRDIER

•   Partnerskab
•   Troværdighed
•   Dedikation

Alle advokater hos BACH Advokater er medlemmer af Advokatsamfundet og omfattet af Advokatsamfundets regler om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.